Chú Đại Bi là câu chú có công năng vi diệu khi phát nguyện trì chú. Bài viết hôm nay, hãy cùng Amuni tìm hiểu về ý nghĩa Chú Đại Bi để hành trì tụng niệm hưởng ngàn lợi lạc tốt đẹp. Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni là bài kinh, câu chú chứng minh công đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là câu chú quảng đại viên mãn cứu khổ cứu nạn, cứu nhân độ thế, tiêu trừ bệnh tật, hóa giải ác nghiệp. Thần chú này có 84 câu, 415 chữ, rất phổ biến ngày nay. Tụng chú Đại Bi giúp hóa giải 3 ác nghiệp : Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, vô cùng lợi lạc, vô cùng vi diệu.

Nguồn gốc Chú Đại Bi 

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi.

Ngoài ra, kinh còn có các tên gọi khác nhau như:

 • Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Thanh Cảnh Đà La Ni.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Quảng Đại Viên Mãn; Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Ni; Cứu Khổ Đà-Ra-Ni; Diên-Thọ Đà-Ra-Ni; Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Ni; Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Ni; Mãn-Nguyện Đà-Ra-Ni; Tùy-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Ni; Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni.

Tranh-chu-dai-bi-600x600
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này được Đức Phật diễn nói trong một buổi pháp thoại với đầy đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội.

Trong pháp hội này, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Ngài cho biết: Vào vô lượng ức kiếp trước, khi Ngài được Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai vì nghĩ đến chúng sanh, mà mong muốn Đức Quan Âm Bồ Tát thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích vô lượng cho chúng sanh trong đời vị lai. Lúc ấy Ngài mới ở ngôi sơ địa, khi nghe Chú Đại Bi, Ngài liền chứng vượt lên đệ Bát Địa.

Vui mừng trước oai lực của thần chú Đại Bi, Ngài liền phát đại nguyện: Nếu trong đời vị lai, có thể làm lợi ích an vui vì chúng sanh bằng thần chú Đại Bi giải nghiệp thì xin cho thân Ngài có ngàn tay ngàn mắt. Lập tức, thành ý nguyện. Từ đó, chúng ta thường thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Hình ảnh Phật Quán Âm nghìn tay nghìn mắt trở thành biểu tượng siêu việt tuyệt vời của Ngài- vị Bồ Tát vào đời cứu khổ cứu nạn có tất thảy chúng sinh.

Nghìn tay nghìn mắt là biểu tượng cho lòng từ bi và trí tuệ của Ngài ban khắp thế giới chúng sanh. Ngài dùng nghìn mắt để quan sát thấy được sự khổ đau, mê muội của tất thảy chúng sanh khắp mọi cảnh giới, nghìn tay là để cứu vớt, nâng đỡ vạn vật thoát khỏi cảnh đày đọa, khổ cực, bi ai.

Công Năng, Lợi Ích khi hành trì tụng niệm Chú Đại Bi 

 • Trì tụng thần chú Đại Bi giúp con người ta giải trừ được nghiệp quả, diệt 3 nghiệp ác: thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp.
 • Thân nghiệp gồm: không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp.
 • Khẩu nghiệp: không nói dối, không nói hai lời, không thêu dệt.
 • Ý nghiệp: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến.

Lợi ích khi hành trì tụng niệm

Khi nghe và tụng Chú Đại Bi bạn sẽ nhận được vô vàn các lợi ích khác nhau.

Gặp nhân duyên tốt lành

 • Đọc và nghê chú nguyện cầu Quan Thế Âm Bồ Tát mang đến cho chúng sanh những nhân duyên vô cùng tốt lành.
 • Chúng sanh an vui, hoan hỷ, bình an.
 • Tiêu trừ mọi bệnh tật, đau đớn, giảm trừ tai nạn.
 • Đoạn diệt ác, xa rời chướng ngại, vô mình.
 • Gia tăng công đức, củng cố thiện căn. Tránh xa những thói hư tật xấu, thỏa nguyện mong cầu.

Diệt trừ ác nghiệp

Trì tụng Chú Đại Bi giúp chúng sanh đoạn trừ ác nghiệp qua nhiều đời nhiều kiếp, mang tới hạnh nguyện công đức vô biên, chính vì vậy, hãy trì tụng Chú Đại Bi trong đời để khi qua đời, được Chư Phật Thánh Thần tiếp dẫn về nơi Cực Lạc. Nếu trong đời trì tụng Chú Đại Bi sẽ gia tăng tinh tấn trong tu hành, gặp ác hóa thiện, hóa độ chúng sanh, tích đức cầu phúc, ăn chay sám hối gặp nguy ắt hóa giải.

Khi trì tụng Chú Đại Bi tâm phải thật, trong sáng và hướng đến chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhiều người trì tụng Chú Đại Bi nhưng không có lợi ích gì vì không giữ gìn tâm của mình, cầu vì hạnh phúc bản thân trên sự bất hạnh của người khác, làm tổn thương người khác vì sự lợi lạc cá nhân mình. 

Theo như kinh Phật có ghi chép, trì tụng Chú Đại Bi có thể giải nghiệp, có thể làm chứng tiêu trừ hết tất thảy tội nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, hết thập ác, ngũ nghịch, mọi tội hại người, hại pháp, phá trai, phá giới, Phật pháp,phá chùa trộm cắp đều được tiêu trừ. Thành tâm thành ý niệm chú sẽ tận diệt ác, tất thảy đều tiêu tan.

ý nghĩa Chú Đại Bi và lợi lạc khi trì tụng

Sống cuộc đời bình an, vui vẻ, an lạc

Khi tụng Chú Đại Bi, cầu nguyện đến Đức Quan Âm Bồ Tát với tấm lòng rộng mở, từ bi độ lượng thì sẽ thành người hướng thiện, bỏ ác làm lành, thanh lọc tâm hồn, xóa bỏ vô minh, gia tăng trí tuệ, một lòng hướng Phật, hành thiện, cuộc đời sống an yên, hạnh phúc, có đức ắt có phúc có phần.

Tụng Đại Bi chú, cầu tới cửa Quan Âm Bồ Tát tấm lòng mênh mông rộng mở, đại lượng thì sẽ thành người thiện, hướng về cái thiện, giữ mình khiêm cung, biết phân biệt phải trái.

Ngoài ra, khi nghe và trì tụng Chú Đại Bi có thể tránh được các hình thức chết như sau:

 • Không sợ chết đói, sống trong sự thiếu thốn.
 • Không sợ chết vì tự tự
 • Tránh được cái chết đến từ người khác, bị giết hại
 • Không chết vì bạo lực, bị đánh đập, hành hạ, trói buộc.
 • Không chết trong các trận chiến trên quốc gia và thế giới
 • Không chết do mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Không sợ chết vì bị thú dữ giày xéo thân
 • Không chết vì rắn độc, côn trùng độc cắn.
 • Không chết vì điên rồ.
 • Không sợ chết đuối
 • Không sợ chết vì người đầu độc.
 • Không sợ chết vì thiêu sống, đuối nước
 • Không sợ bị ma quỷ giết hại
 •  Không sợ chết vì thiên tai, động đất
 • Không sợ chết vì bị yểm bùa, tà thuật
 • Không sợ chết vì những cơn ác mộng hành hạ.

Và được hưởng những điều đẹp đẽ, tốt lành sau:

 • Được sinh ra trong sự đủ đầy, giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc
 • Sự giàu có luôn được bảo vệ không lo bị cướp bóc, chiếm đoạt
 • Được sinh ra vào những thời điểm tốt nhất, hưởng phúc phần của gia tộc và bản thân
 • Họ sẽ có cơ hội tiếp cận với Đạo phật, được nghe Phật ở nơi họ sinh ra
 • Họ sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp
 • Họ sẽ được sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương
 • Nơi họ sinh ra sẽ là một quốc gia hòa bình, hạnh phúc
 • Họ sẽ có cơ hội thức tỉnh tâm linh và  giác ngộ Phật pháp mà họ nghe thấy
 • Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm
 • Họ nhận được sự bảo vệ của thần linh, các linh hồn hướng dẫn, ánh sáng tinh thần tốt.
 • Họ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, tâm trí tinh tấn
 • Họ có một trái tim rộng mở, tràn ngập tình yêu
 • Họ sẽ không bao giờ phạm vào những giới luật bị cấm đoán, luôn sống trong sự tỉnh thức.

Ý nghĩa của 84 câu Chú Đại Bi 

Dưới đây là bản kinh chú Đại Bi bằng tiếng việt được dịch ra từ tiếng Phạn sang Hán âm rồi phổ sang tiếng Việt, bản kinh này được sử dụng rộng rãi trong các kinh điển và nghi thức tụng niệm kinh chú của người Việt nói chung và người nước ngoài nói riêng.

Chu-dai-bi-5
Đại Bi Chú Tâm Đà La Ni

Bài kinh được dịch ra như sau:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

 

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi qua 84 câu chú tụng niệm hàng ngày được cắt nghĩa, giải thích dễ hiểu.

Câu 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương .

Câu 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện.

Câu 3. Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.

Câu 4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.

Câu 5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.

Câu 6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc thần chú với lòng thành kính.

Câu 7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến thần chú này phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài.

Câu 8. Tát bàn ra phạt duệ – Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

Câu 9. Số đát na đát tả – thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

Câu 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – con xin cung kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

Câu 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.

Câu 12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.

Câu 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế – ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

Câu 14. Tát bà a tha đậu du bằng – tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.

Câu 15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của thần chú này.

Câu 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

Câu 17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu.

Câu 18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha – thủ ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

Câu 19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.

Câu 20. Lô ca đế – Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế – Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát

Câu 21. Ca ra đế – người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.

Câu 22. Di hê rị – con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành.

Câu 23. Ma ha bồ đề tát đỏa – công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành.

Câu 24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

Câu 25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

Câu 26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.

Câu 27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của Đại Bi thần chú không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.

Câu 28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế – tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt.

Câu 29. Ma ha phạt già da đế – pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời.

Câu 30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

Câu 31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.

Câu 32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.

Câu 33. Giá ra giá ra – mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.

Câu 34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức.

Câu 35. Mục đế lệ – giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai.

Câu 36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

Câu 37. Thất na thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối.

Câu 38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.

Câu 39. Phạt sa phạt sâm – hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.

Câu 40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn

Câu 41. Hô lô hô lô ma ra – tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng.

Câu 42. Hô lô hô lô hê rị – lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ 4 thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh.

Câu 43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.

Câu 44. Tất lỵ tất lỵ – dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.

Câu 45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.

Câu 46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ – Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.

Câu 47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ – giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.

Câu 48. Di đế rị dạ – tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

Câu 49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.

Câu 50. Địa lỵ sắt ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.

Câu 51. Ba da ma na – thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

Câu 52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.

Câu 53. Tất đà da – mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

Câu 54. Ta bà ha –  thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 55. Ma ha tất đà da – hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.

Câu 56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật

Câu 57. Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô

Câu 58. Thất bà ra dạ – nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

Câu 59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.

Câu 60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.

Câu 61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn

Câu 63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.

Câu 65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

Câu 67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 68. Giả kiết ra a tất đà dạ – hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục.

Câu 69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 70. Ba đà ma yết tất đà dạ – thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.

Câu 71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 72.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ – Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi.

Câu 73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát người người kính ngưỡng

Câu 75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 76.  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.

Câu 77. Nam mô a lị da – con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.

Câu 78. Bà lô kiết đế – quán tức là giác ngộ.

Câu 79. Thước bàn ra da – kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Câu 80. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Câu 81. Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.

Câu 82. Mạn đà ra – pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.

Câu 83. Bạt đà da – toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý.

Câu 84. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa Chú Đại Bi, công năng vi diệu của câu thần chú. Amuni hy vọng với những kiến thức này, các bạn có thêm hiểu biết về câu thần chú để đạt được sự trì tụng tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài liên quan