Author: Thái Zubi

Thái Zubi - CEO Thái Hồ, người sáng lập nên Amuni.me Hiện là Chaimain/CEO Công ty Công Nghệ & Truyền Thông Zubi Founder: Zumi Media, Zubi Cloud, Amuni, Zedu Academy, Ziviu... Anh phát Tâm nguyện Chuyển Bánh Xe Pháp đi khắp nơi, gieo duyên Pháp dành đến với tất cả (như tâm nguyện của Đức Phật thời còn tại thế) Vì vậy, Amuni.me (Phật trong tôi) ra đời để thực thi sứ mệnh…Chuyển bánh xe Pháp Như Lai – Thích Ca Mâu Ni Phật, tìm về cội nguồn lời dạy nguyên gốc, nương theo: “Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế”