Category: Kinh Phật

Các bài kinh Phật tổng hợp chọn lọc, Kinh Phật de Ngủ, các bài kinh phật, đọc hàng ngày, Kinh Phật Bà Quan Âm, Kinh Phật Tĩnh Tâm, Kinh Phật Chú Đại Bi, Nghe Kinh Phật, Kinh Phật Sám Hối

000_afqo-1101

Tam bảo là gì?

Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ đức Phật

Istockphoto-1211970257-170667a

Ngũ giới là gì?

Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn,