Thiền Buddha

Suốt 45 năm Đức Phật chỉ thuyết giảng hai điều: (1) Khổ và (2) con đường đưa đến sự diệt Khổ. Để diệt trừ cái khổ, người ta phải nhận ra bản chất nội tại của vấn đề khổ. Mà để được vậy, trước hết người ta phải cần có một cái tâm an tịnh mà thiền Phật giáo gọi là samatha (thiền chỉ).

Thiền là gì?

Trong kinh Phật thì thiền là phương pháp thực hành nhằm rèn luyện tâm. Trong đó có 2 phương pháp thiền là thiền định và thiền quán. Dù là theo cách định nghĩa nào thì về bản chất thiền vẫn là phương pháp để con người rèn luyện chú tâm mình vào một đối tượng hay tư duy một sự kiện, vấn đề nào đó. Khi tập trung cao độ như vậy, những xáo động của tâm sẽ trở nên lắng dịu lại, từ đó con người sẽ cảm thấy bình an sâu thẳm trong tâm mình.

Amuni-phat

Định tâm

Thực hành ngồi và giữ cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, kiểm soát những vọng tưởng

Amuni-hoasen

Quán chiếu

không chạy theo vọng tưởng. Tư duy của bạn sẽ chìm trong an ổn, và tĩnh lặng.

Phatngoithien

Thiền với khoa học

Thực tế cuộc sống đã cho thấy việc ngồi Thiền mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Amunime-thien-1485

Amuni Thiền có gì?

Amuni hiểu và mong muốn được trợ duyên, gieo pháp lành, cả những thứ bạn cần

Amunime (2)

Không gian

1 nơi thanh tịnh để chúng ta ngồi lại tịnh tâm quán chiếu làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tinh tấn.

List1479439410994-1531295229

Trà đạo

1 nơi để chúng ta ngồi lại sau những giờ làm việc, thưởng thức Trà Đạo, Ẩm thực Chay tịnh, từ đó sẻ chia và giác ngộ

1900394_22_15081106

Kết nối

tạo nên 1 cộng đồng hỗ trợ ngoài Thiền, là cuộc sống, là công việc, là sẻ chia

Tin tức & sự kiện Amuni Thiền

Ánh sáng của chân lý, chánh pháp sẽ tràn ngập khắp nơi, xóa tan tăm tối trong tâm hồn biết bao con người.